הבהרה: אתר זה בשלבי פיתוח

התקשרויות מדף
ושירותים קיימים באשכול

חברת "ז.כ איילון פרויקטים בעץ" זכתה במכרז ריהוט בקטגוריות ריהוט משרדי, ריהוט בתי ספר וריהוט מעבדות באשכול.
המכרז מבוסס על מפרט מוצרים שבגינם ניתנה הנחה ועוד קטלוג מוצרים של החברה שגם בגינו ניתנה הנחה נוספת.

חברת "מפעיל בע"מ" זכתה במכרז מיכון משרדי לאספקה ותחזוקה של מכשירים
בשיטת ליסינג.
המכרז מבוסס על מחירי שכירות קבועים,
יחד עם מחירי פעימה על פי שימוש.
כחלק מהמכרז, הספק הזוכה אחראי כמובן גם לספק שירותי אחזקה של המכשירים כגון אספקת טונרים, תיקונים והחלפה של מכשור במידת הצורך.

ברת קל אוטו זכתה בהליך שביצע האשכול להשכרת רכבים בשיטת "ליסינג".
המכרז נעשה בשיתוף פעולה בין מנהלי רכש, מנהלי תחום רכב ויועצים משפטיים ברשויות.
את האשכול ליוותה בהליך המכרזי פירמת רואי החשבון BDO בהובלה של רו"ח ליאור אגאי בעל ניסיון בביצוע תהליכי רכש גדולים בעבור הממשלה וגופים גדולים בסקטור הציבורי והפרטי.
לפי בדיקתה של פירמת BDO מדובר בתוצאות טובות מאוד, בטח בתקופה בה אנו נמצאים.

בשלב זה לאשכול התקשרות עם חברת "נאסר מחזור בע"מ" – מכסת ההטמנה לאשכול מוצתה במלואה על ידי הרשויות. האשכול עובד על יצירת התקשרות עם אתר הטמנה נוסף.

אשכול רשויות המפרץ חתם על התקשרות מדף עם חברות "דלק" ו"פז" לאספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלק.
כחלק מההתקשרות כל רשות באשכול זכאית להנחה במחיר הדלק לפי מפתח המחירים המצורף ב"מסמכי המכרז".

חברת "כלפה רפאל ובניו בע"מ" זכתה במכרז לסימון כבישים בצבע.
המכרז מבוסס על מחירון נתיבי ישראל.
מכרז זה נעשה בשיתוף פעולה מלא של מנהלי תחזוקה והנדסה והיועצים המשפטיים
של הרשויות באשכול.
המחירון ואחוזי ההנחה שהוצעו במסגרת המכרז, מצורפים ב"מסמכי המכרז".

בשלב זה לאשכול התקשרות עם חברת "נאסר מחזור בע"מ" – מכסת ההטמנה לאשכול מוצתה במלואה על ידי הרשויות.

האשכול עובד על יצירת התקשרות עם אתר הטמנה נוסף.

האשכול באמצעות חברת KD ניהול ואינטגרציה בע"מ מספק לרשויות שירותים בתחום הדיגיטל, חומרה, אבטחת מידע, תשתיות מחשוב ותקשורת, מערכות מידע ועוד.

רשויות מקומיות, מתמודדות היום יותר מתמיד, עם הרצון לבסס אמון וקשר שוטף עם תושבים, עסקים, בין יחידות הרשות המקומית ועם בעלי עניין מגוונים.
קשרים אלו יכולים לייצר שיתופי פעולה והבנה טובה ודינמית יותר של הקשיים והצרכים, סביב תכנון ויישום של תוכניות שינוי. האשכול, באמצעות חברת מטרקיס מציעים מגוון רחב של שירותים בנושא.

התקשרויות מדף ושירותים בתהליך עבודה

blogpage.png

התקשרות מדף בנושא תאורת רחוב

התקשרויות מדף לאספקת והתקנת מזגנים חדשים

איך אפשר לקחת חלק?

כאשכול אנו מאמינים בשותפות. נשמח להזמין
אתכם להיות שותפים באחת מהדרכים הבאות:

הביעו דעתכם בזירת הדיונים שלנו (בקרוב)

פנו אלינו דרך האתר