הבהרה: אתר זה בשלבי פיתוח

מאגר יועצים אשכולי

מאגר יועצים אשכולי

בשלב זה לאשכול התקשרות עם חברת "נאסר מחזור בע"מ" – מכסת ההטמנה לאשכול מוצתה במלואה על ידי הרשויות.

האשכול עובד על יצירת התקשרות עם אתר הטמנה נוסף.

מי הרשויות המקומיות החברות באשכול שלנו?

איך אפשר לקחת חלק?

כאשכול אנו מאמינים בשותפות. נשמח להזמין
אתכם להיות שותפים באחת מהדרכים הבאות:

הביעו דעתכם בזירת הדיונים שלנו (בקרוב)

פנו אלינו דרך האתר