איגוד ערים
אשכול
רשויות
המפרץ

מי אנחנו?

אשכול רשויות מקומיות הינו איגוד ערים מיוחד המוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה בנושאים שונים, בין הרשויות המקומיות החברות בו.
הערכים המובילים באשכול שלנו הם :
חיזוק החוסן הכלכלי והחברתי של הרשויות החברות באשכול ותושביהן.
פעילות בגישה עסקית – כלכלית שותפות ורב תרבותיות
Group-14.png

תחומי הליבה שלנו

מהו מיזם האשכולות?

מיזם האשכולות הינו מיזם בעידודו של משרד הפנים. בארץ קיימים כבר 11 אשכולות שונים. אשכול הוא איגוד ערים מיוחד שמטרתו לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה, בנושאים שונים, בין הרשויות המקומיות החברות בו. האשכול מבוסס על התאגדות וולונטרית של רשויות מקומיות שכנות במטרה להביא לאספקה משותפת ויעילה של שירותים, ניצול יתרון לגודל וצמצום פערים.
op.png
נגן וידאו

מי הרשויות המקומיות החברות באשכול שלנו?

dot-bg

הפורום הבין מגזרי האיזורי