הבהרה: אתר זה בשלבי פיתוח

שיפור וחיזוק הקשר עם התושב

שיפור וחיזוק הקשר עם התושב

רשויות מקומיות, מתמודדות היום יותר מתמיד, עם הרצון לבסס אמון וקשר שוטף עם תושבים, עסקים, בין יחידות הרשות המקומית ועם בעלי עניין מגוונים.
קשרים אלו יכולים לייצר שיתופי פעולה והבנה טובה ודינמית יותר של הקשיים והצרכים, סביב תכנון ויישום של תוכניות שינוי. האשכול, באמצעות חברת מטרקיס מציעים מגוון רחב של שירותים בנושא.

מי הרשויות המקומיות החברות באשכול שלנו?

איך אפשר לקחת חלק?

כאשכול אנו מאמינים בשותפות. נשמח להזמין
אתכם להיות שותפים באחת מהדרכים הבאות:

הביעו דעתכם בזירת הדיונים שלנו (בקרוב)

פנו אלינו דרך האתר