הבהרה: אתר זה בשלבי פיתוח

11/2023 – מפקחים למערך האזורי לפינוי פסולת

תאריך פרסום המכרז:

05/04/2023

תאריך סגירת המכרז:

04/05/2023

תאריך פרסום המכרז:

05/04/2023

תאריך סגירת המכרז:

04/05/2023

בקצרה על המכרז

בהתאם לחוק איגודי ערים, תשט"ו-1956, ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות) תש"ם-1979, ניתנת בזה הודעה על 2 משרות פנויות של מפקחים באגף קיימות, והזמנה להציג מועמדות לאיוש המשרות כאמור. הבהרה: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

תיאור תפקיד:
ביצוע פיקוח קבלנים בכלל תחומי הקיימות, הפסולת ואיכות הסביבה באגף קיימות של אשכול רשויות המפרץ.

קבצים מצורפים

איך אפשר לקחת חלק?

כאשכול אנו מאמינים בשותפות. נשמח להזמין
אתכם להיות שותפים באחת מהדרכים הבאות:

הביעו דעתכם בזירת הדיונים שלנו (בקרוב)

פנו אלינו דרך האתר