הבהרה: אתר זה בשלבי פיתוח

07/2023- מכרז להדרכות ופעילויות זה"ב

תאריך פרסום המכרז:

04/04/2023

תאריך סגירת המכרז:

07/05/2023

תאריך פרסום המכרז:

04/04/2023

תאריך סגירת המכרז:

07/05/2023

בקצרה על המכרז

האשכול נבחר להוביל פיילוט אזורי בתחום הבטיחות בדרכים, בשיתוף פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ובתוך כך מבצע תכניות בתחומים שונים, בהקשרי בטיחות וכמו גם מספק התקשרות עם ספקים בתחום עבור הרשויות החברות בו.
האשכול מבקש לקבל הצעות לספק פעילויות והדרכות בתחום הבטיחות כאמור במכרז המצורף

קבצים מצורפים

איך אפשר לקחת חלק?

כאשכול אנו מאמינים בשותפות. נשמח להזמין
אתכם להיות שותפים באחת מהדרכים הבאות:

הביעו דעתכם בזירת הדיונים שלנו (בקרוב)

פנו אלינו דרך האתר