הבהרה: אתר זה בשלבי פיתוח

02/2024 מנהל/ת אגף חדשנות

תאריך פרסום המכרז:

02/01/2024

תאריך סגירת המכרז:

24/01/2024

תאריך פרסום המכרז:

02/01/2024

תאריך סגירת המכרז:

24/01/2024

בקצרה על המכרז

תואר המשרה: מנהל/ת אגף חדשנות באיגוד ערים אשכול רשויות המפרץ.
דרגת המשרה ודירוגה: העסקה בחוזה אישי, בדרגת מנהל אגף באשכול רשויות, בתשלום שכר 60%-70% משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים.
היקף העסקה: משרה מלאה.
סוג מכרז: מכרז פומבי.
תיאור התפקיד: גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות האשכול בתחום החדשנות.
עיקרי התפקיד:
1. הגדרת מטרות, תכנון, הכנת תכניות עבודה, ארגון וביצוע של מדיניות האשכול בתחום החדשנות.
2. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף החדשנות.
3. ניהול צוות עובדים ויועצים באגף.
4. בניית שותפות אזורית והנעת פורומים מקצועיים בתחום החדשנות.
5. מיפוי של ליבת העשייה בתחום החדשנות בהיבט מרחבי- אזורי, תוך שימת דגש על שיתוף רשויות והובלת תהליכים מורכבים המובילים לפיתוח אזורי.
6. ניהול מיזמים מורכבים, בהיקפים משמעותיים בתחומי החדשנות בהיבט האזורי והמקומי, בשיתוף משרדי ממשלה, רשויות מקומיות והמגזר השלישי.

קבצים מצורפים

איך אפשר לקחת חלק?

כאשכול אנו מאמינים בשותפות. נשמח להזמין
אתכם להיות שותפים באחת מהדרכים הבאות:

הביעו דעתכם בזירת הדיונים שלנו (בקרוב)

פנו אלינו דרך האתר