הבהרה: אתר זה בשלבי פיתוח

01/2024 מנהל/ת אגף קיימות

תאריך פרסום המכרז:

02/01/2024

תאריך סגירת המכרז:

23/01/2024

תאריך פרסום המכרז:

02/01/2024

תאריך סגירת המכרז:

23/01/2024

בקצרה על המכרז

תואר המשרה: מנהל/ת אגף קיימות באיגוד ערים אשכול רשויות המפרץ.
דרגת המשרה ודירוגה: העסקה בחוזה אישי, בדרגת מנהל אגף באשכול רשויות, בתשלום שכר 60%-70% משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים.
היקף העסקה: משרה מלאה.
סוג מכרז: מכרז פומבי.
תיאור התפקיד: גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות האשכול בתחום הקיימות, הסביבה והאנרגיה בתחום האשכול, בתיאום ושיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות החברות באשכול, לטובת יצירת ערכים מוספים כלכליים וסביבתיים באזור. קידום שותפויות בין-מגזריות רחבות וגיוס משאבים בהתאם לתחומי האחריות כמפורט במסמכי המכרז.
עיקרי התפקיד:
1. הגדרת מטרות, תכנון, הכנת תוכניות עבודה, ארגון וביצוע של מדיניות האשכול בתחום הקיימות – ניהול תחום הפסולת ומיזמים בתחום האנרגיה המקיימת.
2. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף ומול הקבלנים ונותני השירותים השונים תחת תחום העיסוק של האגף.
3. ניהול צוות עובדים ויועצים באגף.
4. בניית שותפות אזורית והנעת פורומים מקצועיים בתחום הקיימות.
5. מיפוי של ליבת העשייה בתחום הקיימות בהיבט מרחבי- אזורי, תוך שימת דגש על שיתוף רשויות והובלת תהליכים מורכבים המובילים לפיתוח אזורי.
6. ניהול מיזמים מורכבים, בהיקפים משמעותיים בתחומי הקיימות בהיבט האזורי והמקומי, בשיתוף משרדי ממשלה, רשויות מקומיות והמגזר השלישי.

קבצים מצורפים

איך אפשר לקחת חלק?

כאשכול אנו מאמינים בשותפות. נשמח להזמין
אתכם להיות שותפים באחת מהדרכים הבאות:

הביעו דעתכם בזירת הדיונים שלנו (בקרוב)

פנו אלינו דרך האתר