01/2021- שירותי יעוץ וסקר גגות בנושא אנרגיה ומתקנים סולריים

תאריך פרסום המכרז:

25/01/2021

תאריך סגירת המכרז:

10/02/2021

תאריך פרסום המכרז:

25/01/2021

תאריך סגירת המכרז:

10/02/2021

בקצרה על המכרז

איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ מזמין בזאת לקבל הצעות בעניין שירותי יעוץ לתכנון והקמה של מתקנים פוטו-וולטאים בתחום שיפוט רשויות מקומיות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות המפרץ והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, בחוזה ובנספחים המצורפים למכרז ולחוזה המצורף.

קבצים מצורפים

ניווט מהיר

אודות האשכול
מכרזים
הפורום הבין מגזרי האיזורי
חופש המידע
השתתפות בפעילות האשכול
איזור לרשויות מקומיות (בקרוב)

יצירת קשר

אשכול רשויות המפרץ
04-6034962
Shakedb@hamifrats.org.il
רח׳ חיפה 16, קרית אתא,
בניין אמישראגז, קומה ב׳

כל הזכויות שמורות © איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ
 

בסיוע, יעוץ ופיתוח:

כל הזכויות שמורות © אשכול רשויות המפרץ 

בסיוע, ייעוץ ופיתוח:

צרו איתנו קשר