קול קורא לאיתור נציגי ציבור לועדות

תאריך פרסום המכרז:

06/05/2021

תאריך סגירת המכרז:

21/05/2021

תאריך פרסום המכרז:

06/05/2021

תאריך סגירת המכרז:

21/05/2021

בקצרה על המכרז

האשכול מבקש לקבל הצעות מהציבור להשתתפות בוועדות ובעיקר להשתתפות במכרזי כוח אדם באשכול.
תנאי הסף ופרטים נוספים מפורטים במסמכי הקול קורא.

קבצים מצורפים

ניווט מהיר

אודות האשכול
מכרזים
הפורום הבין מגזרי האיזורי
חופש המידע
השתתפות בפעילות האשכול
איזור לרשויות מקומיות (בקרוב)

יצירת קשר

אשכול רשויות המפרץ
04-6034962
Shakedb@hamifrats.org.il
רח׳ חיפה 16, קרית אתא,
בניין אמישראגז, קומה ב׳

כל הזכויות שמורות © איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ
 

בסיוע, יעוץ ופיתוח:

כל הזכויות שמורות © אשכול רשויות המפרץ 

בסיוע, ייעוץ ופיתוח:

צרו איתנו קשר