הבהרה: אתר זה בשלבי פיתוח

מכרז 08/2022- שירותי ייעוץ כלכלי ועסקי לאשכול

תאריך פרסום המכרז:

14/06/2022

תאריך סגירת המכרז:

10/07/2022

תאריך פרסום המכרז:

14/06/2022

תאריך סגירת המכרז:

10/07/2022

בקצרה על המכרז

איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ מזמין בזאת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ כלכלי ועסקי לאיגוד ערים אשכול רשויות המפרץ והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, בחוזה ובנספחים המצורפים למכרז ולחוזה המצורף

קבצים מצורפים

איך אפשר לקחת חלק?

כאשכול אנו מאמינים בשותפות. נשמח להזמין
אתכם להיות שותפים באחת מהדרכים הבאות:

הביעו דעתכם בזירת הדיונים שלנו (בקרוב)

פנו אלינו דרך האתר