מכרז 07/2022- אספקה והתקנת תאורת רחובות

תאריך פרסום המכרז:

29/05/2022

תאריך סגירת המכרז:

12/07/2022

תאריך פרסום המכרז:

29/05/2022

תאריך סגירת המכרז:

12/07/2022

בקצרה על המכרז

איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ מזמין בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות לאספקה והחלפת תאורת רחובות לאיגוד ערים אשכול רשויות המפרץ ולרשויות מקומיות החברות באיגוד הערים והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, בחוזה ובנספחים המצורפים למכרז ולחוזה המצורף

קבצים מצורפים

ניווט מהיר

אודות האשכול
מכרזים
הפורום הבין מגזרי האיזורי
חופש המידע
השתתפות בפעילות האשכול
איזור לרשויות מקומיות (בקרוב)

יצירת קשר

אשכול רשויות המפרץ
04-6034962
Shakedb@hamifrats.org.il
רח׳ חיפה 16, קרית אתא,
בניין אמישראגז, קומה ב׳

כל הזכויות שמורות © איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ
 

בסיוע, יעוץ ופיתוח:

כל הזכויות שמורות © אשכול רשויות המפרץ 

בסיוע, ייעוץ ופיתוח:

צרו איתנו קשר