הבהרה: אתר זה בשלבי פיתוח

מכרז 07/2022- אספקה והתקנת תאורת רחובות

תאריך פרסום המכרז:

29/05/2022

תאריך סגירת המכרז:

12/07/2022

תאריך פרסום המכרז:

29/05/2022

תאריך סגירת המכרז:

12/07/2022

בקצרה על המכרז

איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ מזמין בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות לאספקה והחלפת תאורת רחובות לאיגוד ערים אשכול רשויות המפרץ ולרשויות מקומיות החברות באיגוד הערים והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, בחוזה ובנספחים המצורפים למכרז ולחוזה המצורף

קבצים מצורפים

איך אפשר לקחת חלק?

כאשכול אנו מאמינים בשותפות. נשמח להזמין
אתכם להיות שותפים באחת מהדרכים הבאות:

הביעו דעתכם בזירת הדיונים שלנו (בקרוב)

פנו אלינו דרך האתר