הבהרה: אתר זה בשלבי פיתוח

מכרז 01/2022 – עבודות הנדסה בנאיות (תשתיות ובינוי)

תאריך פרסום המכרז:

28/02/2022

תאריך סגירת המכרז:

07/04/2022

תאריך פרסום המכרז:

28/02/2022

תאריך סגירת המכרז:

07/04/2022

בקצרה על המכרז

איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ מזמין בזאת לקבל הצעות בעניין עבודות הנדסה בנאיות עבור איגוד
ערים אשכול רשויות המפרץ בעיקר בתחום שיפוט רשויות האשכול, והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, בחוזה ובנספחים המצורפים למכרז ולחוזה המצורף.

לפי היקפי עבודות לפי סיווג הקבלן
ג/ 100 סוג 1 , ג/ 100 סוג 2 , ג/ 100 סוג 3 , ג/ 100 סוג 4 ו -ג/ 100 סוג 5
ו-ג/ 200 סוג 1, ג/ 200 סוג 2 , ג/ 200 סוג 3 , ג/ 200 סוג 4 ו-ג/ 200 סוג 5

קבצים מצורפים

איך אפשר לקחת חלק?

כאשכול אנו מאמינים בשותפות. נשמח להזמין
אתכם להיות שותפים באחת מהדרכים הבאות:

הביעו דעתכם בזירת הדיונים שלנו (בקרוב)

פנו אלינו דרך האתר