מכרז 01/2022 – עבודות הנדסה בנאיות (תשתיות ובינוי)

תאריך פרסום המכרז:

28/02/2022

תאריך סגירת המכרז:

07/04/2022

תאריך פרסום המכרז:

28/02/2022

תאריך סגירת המכרז:

07/04/2022

בקצרה על המכרז

איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ מזמין בזאת לקבל הצעות בעניין עבודות הנדסה בנאיות עבור איגוד
ערים אשכול רשויות המפרץ בעיקר בתחום שיפוט רשויות האשכול, והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, בחוזה ובנספחים המצורפים למכרז ולחוזה המצורף.

לפי היקפי עבודות לפי סיווג הקבלן
ג/ 100 סוג 1 , ג/ 100 סוג 2 , ג/ 100 סוג 3 , ג/ 100 סוג 4 ו -ג/ 100 סוג 5
ו-ג/ 200 סוג 1, ג/ 200 סוג 2 , ג/ 200 סוג 3 , ג/ 200 סוג 4 ו-ג/ 200 סוג 5

קבצים מצורפים

ניווט מהיר

אודות האשכול
מכרזים
הפורום הבין מגזרי האיזורי
חופש המידע
השתתפות בפעילות האשכול
איזור לרשויות מקומיות (בקרוב)

יצירת קשר

אשכול רשויות המפרץ
04-6034962
Shakedb@hamifrats.org.il
רח׳ חיפה 16, קרית אתא,
בניין אמישראגז, קומה ב׳

כל הזכויות שמורות © איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ
 

בסיוע, יעוץ ופיתוח:

כל הזכויות שמורות © אשכול רשויות המפרץ 

בסיוע, ייעוץ ופיתוח:

צרו איתנו קשר