הבהרה: אתר זה בשלבי פיתוח

קול קורא לאיתור נציגי ציבור לועדות באשכול

חינוך

חברה

קיימות

פיתוח כלכלי

חדשנות

האשכול יצא לאיתור נציגי ציבור שירצו להשפיע על אזור מפרץ חיפה – בועדות החובה ובועדות המקצועיות של האשכול.

מה תנאי הסף לכניסה לרשימת הועדות?

על המועמדים לעמוד בתנאים הבאים:
1. תושב רשו יות מקומית החברות באשכול – עיריית קריית אתא, עיריית קריית ביאליק,
עיריית קריית ים, עיריית קריית מוצקין, עיריית שפרעם, עיריית טמרה, עיריית נשר,
עיריית דאלית אל-כרמל, עיריית יקנעם, עיריית טירת הכרמל, מועצה מקומית רכסים,
מועצה מקומית ביר אל מכסור, מועצה אזורית זבולון, מועצה מקומית קריית טבעון,
מועצה אזורית עספיא, מועצה מקומית אעבלין ומועצה מקומית בוסמת טבעון.
2. אינו חבר מועצה ברשו יות האשכול או עובד ברשויות האשכול.
3. אינו פושט רגל ו/או לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אינו ראוי
לשמש כנציג ציבור. )*(
4. לא הופיע ברשימת המועמדים לאחת ממועצת רשו יות האשכול באף אחת מהרשימות.
5. לא שימש כפעיל מפלגתי במערכת הבחירות האחרונה שנערכה ברשויות האשכול ואינו
רשום כחבר במרכז מפלגה שהתמודדה בבחירות ברשו יות האשכול.
6. אין כל מניעה מבחינת כללי ניגוד העניינים או מניעה אחרת להשתתפותו של נציג הציבור
בוועדה.
7. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר תחת קטגוריית 'מכרזים'

איך אפשר לקחת חלק?

כאשכול אנו מאמינים בשותפות. נשמח להזמין
אתכם להיות שותפים באחת מהדרכים הבאות:

הביעו דעתכם בזירת הדיונים שלנו (בקרוב)

פנו אלינו דרך האתר