הבהרה: אתר זה בשלבי פיתוח

מח"ר- מחשבים חוסן רשותי

חינוך

חברה

קיימות

פיתוח כלכלי

חדשנות

בדצמבר 2020 התחלנו תהליך משותף עם ארגון "עתודות צפון", שמטרתו: קידום חוסן רשותי במסגרתו ייבחנו האתגרים וייאופיין ניהול נתונים דיגיטלי. רשויות מחוז צפון שנבחרו למהלך הינן ביר אל מכסור, שפרעם וטמרה.

המפגש בדצמבר כלל עבודה ממוקדת של מנכ"לי הרשויות וצוותי משימה מתוך הרשויות כאשר ביחד גובשה ההבנה שהמיקוד יהיה בתהליכי קבלת החלטות מגובי נתונים.

בפברואר 2021 התארכנו בעיריית קרית ביאליק, ויחד עם מנכ"ל הרשות המקומית ומנהלת המרכז לשירות התושב והמוקד, ראינו איך מוקד עירוני יכול להיות הלב הפועם של רשות מקומית ואיך דרך עבודה נכונה, מנהלי הרשות המקומית יכולים לקבל דיווח באופן שוטף על הנעשה ברשות- אמון הציבור, רמת התפעול השוטף, אופן שיתוף הפעולה בין המחלקות ועוד.

בחודשים הקרובים נתחיל עבודה מאומצת שבמהלכה תתגבש תכנית מסודרת להטמעת סדר ארגוני ובניית דש- בורד רשותי וזאת לטובת גיבוש הנתונים שיסייעו למקבלי ההחלטות ברשויות לדעת בכל זמן נתון מה היתרונות ומה האתגרים בתוך הרשות המקומית.

 

איך אפשר לקחת חלק?

כאשכול אנו מאמינים בשותפות. נשמח להזמין
אתכם להיות שותפים באחת מהדרכים הבאות:

הביעו דעתכם בזירת הדיונים שלנו (בקרוב)

פנו אלינו דרך האתר