הצטרפות לברית ראשי ערים העולמים – קלימה מד

חינוך

חברה

קיימות

פיתוח כלכלי

חדשנות

האשכול מצטרף למגמה העולמית להתמודדות עם שינויי האקלים והנעת צמצום פליטות לקראת עתיד אזורי טוב יותר!

אנחנו שמחים וגאים להצטרף לברית ראשי ערים העולמית לסביבה ואנרגיה של קלימה-מד.

בחודשים הקרובים ראשי הערים יחתמו על אמנה אזורית שמטרתה להוביל לצמצום פליטות וליצירת אויר נקי יותר עבור כולנו שבסוף גם יתרום לסביבה טובה יותר עבורנו ועבור ילדנו.

https://www.globalcovenantofmayors.org/cities/middle-east-and-north-africa/israel/hamifrats-regional-cluster/?fbclid=IwAR3o-UmolYFqYz6qnGRIoFiqMcvSwBrFMAgS0MKuyjkdEq1h_D3Dny9ca_M

 

ניווט מהיר

אודות האשכול
מכרזים
הפורום הבין מגזרי האיזורי
חופש המידע
השתתפות בפעילות האשכול
איזור לרשויות מקומיות (בקרוב)

יצירת קשר

אשכול רשויות המפרץ
04-6034962
Shakedb@hamifrats.org.il
רח׳ חיפה 16, קרית אתא,
בניין אמישראגז, קומה ב׳

כל הזכויות שמורות © איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ
 

בסיוע, יעוץ ופיתוח:

כל הזכויות שמורות © אשכול רשויות המפרץ 

בסיוע, ייעוץ ופיתוח:

צרו איתנו קשר