הבהרה: אתר זה בשלבי פיתוח

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז

בהתאם להחלטת מועצת האשכול מיום 27.12.2022 האשכול יתקשר עם חברת קואדמנג' בע"מ, לקבלת שירותי פיתוח, הפעלה, שיווק ותחזוקה של פלטפורמה רב-שכבתית לסיוע בניהול רשויות מקומיות, וזאת בהתאם לפטור הקבוע בתקנה 22(ח) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.

קבצים מצורפים

איך אפשר לקחת חלק?

כאשכול אנו מאמינים בשותפות. נשמח להזמין
אתכם להיות שותפים באחת מהדרכים הבאות:

הביעו דעתכם בזירת הדיונים שלנו (בקרוב)

פנו אלינו דרך האתר