קול קורא למתן חסויות – וועידת המפרץ לאזוריות

תאריך פרסום המכרז:

07/02/2022

תאריך סגירת המכרז:

22/02/2022

תאריך פרסום המכרז:

07/02/2022

תאריך סגירת המכרז:

22/02/2022

בקצרה על המכרז

1. איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ (להלן: "האשכול") מקיים את ועידת המפרץ לאזוריות בשותפות עם עיריית חיפה ולשכת המסחר בכנס צפויים להשתתף כ-450 משתתפים, אשר יהיה באיצטדיון סמי עופר בחיפה ויתקיים ביום 22.3.2022.
2. האשכול פונה בזאת לציבור הרחב למתן חסות ורכישת שטחי פרסום. המציעים יציעו הצעות תמיכה בוועידה החל מ-15,000 ₪. כנגד ההשתתפות יציעו המציעים חלופות כפי שמופיע בנספח א', ועד כמות נותני החסות כדלקמן:
השתתפות VIP – עד 4 זוכים.
השתתפות Silver – עד 2 זוכים.
השתתפות Platinum – עד 2 זוכים.
השתתפות GOLD – עד 2 זוכים.

קבצים מצורפים

ניווט מהיר

אודות האשכול
מכרזים
הפורום הבין מגזרי האיזורי
חופש המידע
השתתפות בפעילות האשכול
איזור לרשויות מקומיות (בקרוב)

יצירת קשר

אשכול רשויות המפרץ
04-6034962
Shakedb@hamifrats.org.il
רח׳ חיפה 16, קרית אתא,
בניין אמישראגז, קומה ב׳

כל הזכויות שמורות © איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ
 

בסיוע, יעוץ ופיתוח:

כל הזכויות שמורות © אשכול רשויות המפרץ 

בסיוע, ייעוץ ופיתוח:

צרו איתנו קשר