מכרז 05/2022 – פלטפורמה רב שכבתית

תאריך פרסום המכרז:

02/05/2022

תאריך סגירת המכרז:

30/05/2022

תאריך פרסום המכרז:

02/05/2022

תאריך סגירת המכרז:

30/05/2022

בקצרה על המכרז

איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ מזמין בזאת לקבל הצעות להקמה ושירות לפלטפורמת מידע רב-שכבתית לסיוע בניהול אשכולות ורשויות מקומיות (להלן ובהתאמה: "האשכול", "הפלטפורמה" ו-"המכרז"), והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, הסכם השירות ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצורף.

קבצים מצורפים

ניווט מהיר

אודות האשכול
מכרזים
הפורום הבין מגזרי האיזורי
חופש המידע
השתתפות בפעילות האשכול
איזור לרשויות מקומיות (בקרוב)

יצירת קשר

אשכול רשויות המפרץ
04-6034962
Shakedb@hamifrats.org.il
רח׳ חיפה 16, קרית אתא,
בניין אמישראגז, קומה ב׳

כל הזכויות שמורות © איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ
 

בסיוע, יעוץ ופיתוח:

כל הזכויות שמורות © אשכול רשויות המפרץ 

בסיוע, ייעוץ ופיתוח:

צרו איתנו קשר