מכרז פומבי 10/2022 – למתן שירותי ייעוץ שיתוף ותכנון מדיניות עבור איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ

תאריך פרסום המכרז:

30/08/2022

תאריך סגירת המכרז:

29/09/2022

תאריך פרסום המכרז:

30/08/2022

תאריך סגירת המכרז:

29/09/2022

ניווט מהיר

אודות האשכול
מכרזים
הפורום הבין מגזרי האיזורי
חופש המידע
השתתפות בפעילות האשכול
איזור לרשויות מקומיות (בקרוב)

יצירת קשר

אשכול רשויות המפרץ
04-6034962
Shakedb@hamifrats.org.il
רח׳ חיפה 16, קרית אתא,
בניין אמישראגז, קומה ב׳

כל הזכויות שמורות © איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ
 

בסיוע, יעוץ ופיתוח:

כל הזכויות שמורות © אשכול רשויות המפרץ 

בסיוע, ייעוץ ופיתוח:

צרו איתנו קשר